Kutseala teeninduskood

Iga paigaldus peaks olema mugav ja kaitsma elektrilöögi eest. Selline kaitse on rangelt tõhus maandamise kaudu, mis tuleneb hoone teiste metallkonstruktsioonide vahelisest ühendusest.

Maandamisest rääkides loome igal juhul juhtmest valmistatud traadi. See kaabel otsustaval määral ühendab elektrifitseeritud keha maapinnaga. Selline kombinatsioon toob kaasa elektrifitseeritud keha aktsepteerimise või mitmete neutraliseerimata tasude võtmise. Maandus koosneb mõnest osast. Eespool nimetatud osad hõlmavad eelkõige süsteemi ja maandusjuhtmeid, ühenduskaableid ja korrastajate maandusklambrit, maandusriba ja maandusjuhtmeid.Maandamisest teavitades võite asendada mitu oma tee. Kõigepealt on olemas kaitsev maandus, mis tekitab metallosade ühenduse, mis juhib elektriseadmeid elektrielementidega. See kõrvaklapp on peamiselt elektrilöögi eest kaitsmise vahend. Teine stiil on funktsionaalne maandus. Seda nimetatakse ja töödeldakse. Nende täpsustamisega on võimalik märkida, et sellel on maandusega konkreetne elektriskeem. Selle maandamise esmane eesmärk on kõigepealt elektriseadmete oluline töö ka häirivates tingimustes, aga ka normaalsetes tingimustes. See pakub madalpingevõrgu tuge. See pärand toimib kõrgemate pingete ülekandumise vastu. Tavaliselt ehitatakse see ehitusplatsidel ja isegi kõik elektriseadmed, mis on avalikult ühendatud jaotusvõrguga või z on toiteallika programmiga, mille pinge on suurem kui 1 kV. Ma räägin muunduri või trafo kaudu toiteallikast.Teine võimalus on maanduskaitse. Tema esimene harjutus on peamiselt atmosfääriheitmete juhtimine maapinnale.Viimane variant on maa, mida nimetatakse abiliseks. See on tavaliselt tellitud tarbida tuleohutuse mõttes. Veel on oluline neid kasutada organismide mõõtmisel ja kaitsmisel.